Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

Importeren vanuit bestand

 

Het bestand moet de volgende structuur hebben:

1° Regel (Optioneel)

Kolom A        : Indien deze gebruikt zal worden, moet daar @KLANT staan

Kolom B        : Klantnummer

Kolom C        : Verkoper

Kolom D        : Referentie

Volgende regels

Kolom A        : Aantal

Kolom B        : Artikelnummer

Kolom C        : Niet van toepassing

Kolom D        : Niet van toepassing

Kolom E        : Niet van toepassing

Kolom F         : Indien er gebruik gemaakt wordt van een artikellijst.

                        : Indien uit eigen voorraad is kolom F overbodig.

Kolom G        : Artikelnaam vervangt de naam tegenover de voorraad.

Kolom H        : Artikelbeschrijving vervangt de beschrijving tegenover de voorraad.

Bewaar dit bestand als: Tekst (Tab is scheidingsteken)(*.txt) of CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv) in een werkmap op een HDD.

Deze bestanden kunnen nu ingelezen worden in de verkoop, bonnen en bestelling.

Open een nieuwe offerte, herstelling of reservatie en druk op  (rode pijl).

Kies voor: "Vanuit Bestand" (rode pijl)

Zoek de locatie van de werkmap op de harde schijf en klik het bestand (rode pijl) aan en druk op openen (blauwe pijl).

Gegevens zijn nu aanwezig, blauwe lijnen uit de artikellijst, witte lijnen uit eigen voorraad.

 
Trefwoorden:
Importeren vanuit bestand
Laatst gewijzigd op 02-08-2011

  Home | Adsoft

© Adsoft