Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

Onbekend artikel

 

Open de voorraad door op  te klikken en druk op  om een nieuw artikel aan te maken.

Artikelnummer (blauwe pijl) Voorbeeld ON

Onderdeelsoort (bruine pijl) DIVERSE

Naam: Voorbeeld ONBEKEND ARTIKEL

Rekening: Voorbeeld DIVERSE

BTW Code 21% voor België

BTW Code 19% voor Nederland

Herhaal deze eventueel voor producten met 6% BTW Code, gebruik dan eventueel voor artikelnummer (blauwe pijl) ON6

Artikelnummer (blauwe pijl) Voorbeeld WE

Onderdeelsoort (bruine pijl) WERKUREN

Naam: Voorbeeld DEMONTAGE/MONTAGE 21%

Rekening: Voorbeeld WERKUREN

BTW Code 21% voor België

BTW Code 19% voor Nederland

Herhaal deze eventueel voor producten met 6% BTW Code, gebruik dan eventueel voor artikelnummer (blauwe pijl) WE6

 
Trefwoorden:
Onbekend artikel
Laatst gewijzigd op 02-08-2011

  Home | Adsoft

© Adsoft