Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

PDFCreator Windows SP3

Open internet en typ:  www.adsoft.be

Tools – Contract Tools

Paswoord op aanvraag via e-mail: kris@adsoft.be

Kies "Uitvoeren" (rode pijl).

Kies "Uitvoeren" (rode pijl).

Kies de gewenste taal (groene pijl) en klik vervolgens op OK (rode pijl).

Kies "Volgende" (rode pijl).

Kies "Ik accepteer de licentieovereenkomst" (groene pijl) en "Volgende" (rode pijl).

Kies "Volgende" (rode pijl).

Printernaam standaard behouden (PDFCreator).

Kies "Volgende" (rode pijl).

De doelmap standaard behouden.

Kies "Volgende" (rode pijl).

Kies "Volgende" (rode pijl).

Behoud de standaardwaarden.

Kies "Volgende" (rode pijl).

Printernaam standaard behouden (PDFCreator).

Kies "Volgende" (rode pijl).

Behoud de standaardwaarden.

Kies "Volgende" (rode pijl).

Kies "Installeren" (rode pijl).

Zorg ervoor dat alle programma's zijn afgesloten.

Vink "Start PDFCreator" aan (groene pijl) en kies vervolgens voor "Voltooien" (rode pijl).

Sluit de PDFCreator (rode pijl).

Opnieuw opstarten van de pc is aangeraden.

 
Trefwoorden:
PDFCreator Windows SP3 en Vista
Laatst gewijzigd op 17-11-2011

  Home | Adsoft

© Adsoft