Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

Verzekeringen

 

Verzekeringsmaatschappijen instellen.

Kies voor "Instellingen" (rode pijl) - Configuratie - Verzekeringsmaatschappijen.

Kies de gewenste verzekeringsmaatschappij en druk op "Wijzigen" (blauwe pijl).

Vul dit aan met de nodige gegevens en druk op OK.

Herhaal deze procedure indien u meerdere verzekeringsmaatschappijen gebruikt.

Kies Instellingen – Opties – Verkoop.

Daar kunt u het gewenste aantal verzekeringscertificaten afdrukken instellen. Indien het dialoogvenster niet getoond mag worden, vinkt u deze uit.

Verzekering aanmaken in de verkoop

Ga naar het verkoopsscherm via .

Kies de gewenste klant (groene pijl).

Kies het gewenste voertuig (rode pijl).

Kies verzekering (blauwe pijl).

Bij deze kunt u eerst een "Premie berekenen" en dadelijk "Verzekering Aanvragen" (groene pijl).

Vul aan met de nodige gegevens en druk op OK.

Druk nu op  of F9 om de verkoop af te rekenen.

De nodige documenten worden nu afgedrukt.

Kies Algemeen – Verzekeringen voor de opvolging van de verzekeringen (rode pijl).

Klik op het icoontje (blauwe pijl) om de openstaande verzekering(en) te versturen.

Verzekeringen – Routines (blauwe pijl)

Bij de routines is het nog altijd mogelijk om de:

- Premie te berekenen

- Certificaten opnieuw te versturen

- Te markeren als verstuurd (komt dan niet meer in het rood te staan)

- Te markeren als niet verstuurd (komt dan wel in het rood te staan)

- Bij ftp transfer status (gegevens opvragen van de verzekeringen), er komt een melding als deze niet beschikbaar is.

 
Trefwoorden:
Verzekeringen
Laatst gewijzigd op 02-08-2011

  Home | Adsoft

© Adsoft