Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

Planningsmodule
De nieuwe planningsmodule is er op gericht om een betere controle op de werkhuis te geven.
- Bij het inplannen kan u nu rekening houden met aan- of afwezigheid van de herstellers.
- Vanuit de planning kan u nu bonnen aanmaken, bewerken, afrekenen, …
Voor een correct overzicht van de aanwezigheid van de herstellers kan u de uren van de herstellers en de afwezigheden in te geven.
 
Instellen van uren van de herstellers
Om de uren in te geven van de herstellers kiest u in het menu Instellingen, Stambestanden voor gebruikers

Hier kan u de werkuren per gebruiker instellen

Ingeven van afwezigheden
Om de afwezigheden in te geven kiest u in het menu Instellingen, Stambestanden voor Vakantie.
 
Klik op   om nieuwe afwezigheden in te geven
 

Selecteer de gebruiker(s) waarvan u de afwezigheid wenst in te geven door deze aan te vinken.
Selecteer de van en tot datum.
Optioneel kan u een type afwezigheid en een reden opgeven.
 
Planning venster
Open de planning door links onderaan op het icoon  te klikken

 
 Startdatum voor de planning

 Selecteer een datum

 Ga naar vorige / volgende dag

 Ga naar vorige / volgende week

  

Selecteer layout van planning

Selecteer de gebruiker(s) waarvan je de planning wenst te zien. De gebruikers waarbij de optie “Gebruikers

vermelden in de planning” aan staat worden in deze lijst weergegeven.

Selecteer de hoogte van de blokken in de planning.
Verschuif de balk naar links/rechts voor kleinere/grotere blokken in de planning.

Geef aan of u de bonnen die als “klaar” gemarkeerd zijn wenst weer te geven in de planning

Vernieuw de planning

                         Dag en datum

 Nog beschikbare tijd voor deze dag

Weergave van reeds ingepland tijd                     

  Plaats de muiscursor op het percentage voor een detail van de uren

 

Nieuwe bon toevoegen
Als u de muis cursor in het kader van de dag beweegt worden rechts onderaan volgende iconen getoond: 

Klik op   om een nieuwe herstelling toe te voegen

Klik op  om een nieuwe reservatie (voertuig) toe te voegen.

Bon wijzigen

Om een bon te wijzigen klikt u dubbel op het kader van de bon.
 
Bon verplaatsen
U kan een bon verplaatsen door de CTRL-toets in te drukken en vervolgens het blok te verslepen naar een andere dag.
 
Praktisch:
Druk de CTRL toets in en hou deze ingedrukt.
Klik met linkse muisknop op de kader van de bon die u wenst te verzetten en hou deze muisknop ingedrukt
 
Verplaats de muis cursoer naar de kolom van nieuwe dag en laat de muisknop los
Als u alle nieuwe afgewerkte bonnen van een dag wenst te verplaatsten kan u de titel van de dag verslepen naar een nieuwe dag.
Dag en datum
Nog beschikbare tijd voor deze dag
Weergave van reeds ingepland tijd
Plaats de muiscursor op het  percentage voor een detail van de uren
Praktisch:
Druk de CTRL toets in en hou deze ingedrukt.
Klik met linkse muisknop op de titel van de dag die u wenst te verzetten en hou deze muisknop ingedrukt
Verplaats de muis cursoer naar de titel van nieuwe dag en laat de muisknop los
Andere functies
Als u de muis cursor in het kader van een bon plaats worden rechts bovenaan de iconen gestoord

  1. De bon afrekenen
  2. Een bon, ticket of todo ticket afdrukken
  3. Start de tijdsregistratie
  4. Stop de tijdsregistratie
  5. Toon de geregesitreerde tijden
  6. Wijzig de status van de bon
  7. Plaats de muiscursor op dit symbool om de informatie van de bon weer te geven
 
Als de bon als klaar staat gemarkeerd wordt deze italic weergegeven

Als de tijdsregistratie wordt gestart wordt deze in vet weergeven.

 
Trefwoorden:planning, herstellingen, reservatie
Planningsmodule
Laatst gewijzigd op 07-06-2016

  Home | Adsoft

© Adsoft