Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

Computer vanop afstand overnemen via extern bureaublad

 

Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen,

denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,… . Beperking van deze gratis tools is onder andere het afdrukken van documenten, deze zullen altijd afgedrukt

worden op de printer die verbonden is met de overgenomen computer, en niet bij u lokaal.

Een verbinding via Extern Bureaublad maakt komaf met deze beperking.

Vooraleer we deze verbinding tot stand kunnen brengen, moeten we ervoor zorgen dat, in geval het IP-adres wijzigt, we toch nog een verbinding kunnen maken.

In de hierna volgende handleiding leggen we stapsgewijs uit wat er allemaal moet gebeuren en ingesteld moet worden.

Aanmaken van een DYNDNS-account

Surf op de over te nemen computer naar www.dyndns.com

Klik op "Create Account" (blauwe pijl).

Vul een vrij te kiezen gebruikersnaam en paswoord in, bevestig dit paswoord.

Vul ook een GELDIG e-mailadres in, en bevestig dit e-mailadres. (blauwe pijlen)

Om spam te ontvangen is het beter om de vinkjes waarnaar de rode pijlen verwijzen NIET

te selecteren !!

Neem de cijfers en/of letters over die u ziet staan bij de Security Image in het voorziene veld eronder. (oranje pijlen)

Plaats een vinkje bij de use and privacy policy en klik op "Create Account" (groene pijlen)

Er wordt bevestigd dat er naar het ingevulde e-mailadres een e-mail werd gestuurd om uw account te verifiëren. Hebt u deze niet ontvangen, klik dan op ‘resending it

Open de e-mail die u hebt ontvangen van DynDNS.com Support met als onderwerp : Your DynDNS.com Account Information en klik op de activatielink (blauwe pijl)

 

Na het activeren wordt uw account bevestigd en kan je inloggen, klik op login.

 

Log in door uw gebruikersnaam en paswoord in te vullen, dit kan op twee plaatsen, ofwel bij de blauwe pijlen, ofwel bij de rode pijlen.

 

Klik op "Add Host Services".

 

Kies een eigen hostname. Aangeraden wordt om het laatste gedeelte op homeip.net te plaatsen. (rode pijlen)

Host with IP address is automatisch aangevinkt (blauwe pijl).

Klik op ‘Use auto detected IP address…' om uw eigen IP adres in het veld IP Address te krijgen. (oranje pijlen)

Klik daarna op ‘Add To Cart’.

Rode pijl : uw hostname wordt bevestigd, het is belangrijk om straks eens uit te loggen om deze te activeren.

Groene pijl : uw eigen hostname.

Klik op "Next".

Klik op "Activate Services" om de account te activeren.

U krijgt een melding dat uw eigen hostname werd geactiveerd.

Bij details staat uw IP-adres.

 

Sluit nu even uw browser af en surf terug naar www.dyndns.com

en log opnieuw in !!!!

Aanmaken van een DYNDNS-service.

De noodzaak van deze service is de volgende : bij personen die beschikken over een dynamisch IP-adres is het mogelijk dat dit IP-adres soms eens wijzigt.

Deze service vangt deze wijziging op en geeft dit door naar uw account bij DYNDNS.

Na het inloggen klikt u op het tabblad "Services" (blauwe pijl).

 

Klik op "Custom DNS" (blauwe pijl).

 

Klik op ‘Update clients’ (blauwe pijl).

Download de DYNDNS Updater (blauwe pijl).

Kies voor "Uitvoeren" (blauwe pijl).

Klik opnieuw op "Uitvoeren" (blauwe pijl).

Wie reeds een gelijkaardige UPDATE CLIENT heeft geïnstalleerd, moet deze eerst verwijderen alvorens verder te gaan.

De meeste gebruikers kunnen klikken op "Next" (blauwe pijl).

We gaan akkoord met de License Agreement, klik op "I Agree" (blauwe pijl).

Klik op "Next" (blauwe pijl).

Klik op "Next" (blauwe pijl).

De Destination Folder staat juist ingesteld, klik op "Install" (blauwe pijl).

Laat het vinkje staan bij Run DynDNS Updater v4.0.8 zodat de service meteen start na het klikken op "Finish" (blauwe pijl).

Er wordt gevraagd om uw ACCOUNTGEGEVENS in te vullen (blauwe pijlen), bevestig met "Okay" (rode pijl).

Zet een vinkje bij uw hostname (rode pijl) en klik op OK (blauwe pijl).

In de taakbalk naast de klok van Windows is er een icoontje bij gekomen van DynDNS Updater. Dit programma wordt samen met Windows opgestart.

Het IP-adres mag nu door de provider gewijzigd worden, de Updater zorgt ervoor dat dit automatisch aan uw account wordt gekoppeld.

In de volgende stap moeten we nu de router zo gaan instellen zodat het IP-adres van uw computer ge-forward wordt naar de router.

We hebben nu 2 IP-adressen nodig : deze van uw pc en van de router.

Windows Vista gebruikers : klik links onderaan op het Windows-logo en geef bij Zoekopdracht starten het commando  cmd in en klik op enter.

(Windows XP gebruikers : klik op Start en kies voor Uitvoeren, vul daar cmd in en klik op enter)

Geef in het nieuwe scherm na het laatste > teken de opdracht ipconfig in.

Rode pijl : IP-adres van UW computer.

Blauwe pijl : IP-adres van UW router.

OPMERKING : ONDERSTAANDE IP-ADRESSEN KUNNEN VERSCHILLEND ZIJN MET WAT U TE ZIEN KRIJGT !!!

Noteer deze IP adressen, u zal deze nog nodig hebben !!

Forward het IP-adres van uw computer naar uw ROUTER.

Er bestaan in de handel een diversiteit aan routers zodat het onmogelijk is om deze hier allemaal te gaan behandelen. Bij vragen of problemen hieromtrent, raadpleeg uw handleiding van de router of uw systeembeheerder.

We bespreken hier de methode van een D-Link DIR-655 Wireless Router.

Open uw browser en geef in de adresbalk het IP-adres van UW router in.

In het voorbeeld van de D-Link router : 192.168.0.1

Geef de User Name en het (eventuele) paswoord in en klik op "LogIn".

Klik op ADVANCED, daarna op PORT FORWARDING. (rode pijlen)

Bij Name kiezen we voor "extern bureaublad".

Bij IP-adres vult u het IP-adres van UW computer in. (blauwe pijlen)

Vul twee maal het poortnummer in van de poort die je wil openstellen (3389 groene pijlen)

Klik daarna op "Save Settings".

Nu zijn we in staat om deze computer van op afstand over te nemen.

Klik links onderaan op het Windowslogo en dubbelklik bij Alle Programma’s op het mapje Bureau-accessoires en kies voor "Verbinding met extern bureaublad".

Windows XP gebruikers klikken op Start – Programma’s – Bureau-accessoires – Verbinding met extern bureaublad.

Vul bij Computer UW HOSTNAME in die je daarnet hebt aangemaakt, en klik op "Verbinden" (rode pijlen).

OPMERKING : Het is noodzakelijk dat de computer die u wenst over te nemen bij het opstarten voorzien is van een Gebruiker en wachtwoord !!! Dit kan ingesteld worden bij Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm. Neem contact op met uw systeembeheerder bij eventuele problemen.

Na het klikken op "Verbinden" zullen deze Gebruikersnaam en wachtwoord worden gevraagd alvorens een connectie tot stand kan worden gebracht.

Als alles juist werd ingesteld en ingevuld zou het nu mogelijk moeten zijn om de computer

over te nemen.

Om de verbinding te sluiten klikt u bovenaan in het midden van uw scherm op het zwarte kruisje.

 
Trefwoorden:
Computer vanop afstand overnemen via extern bureaublad
Laatst gewijzigd op 08-07-2011

  Home | Adsoft

© Adsoft