Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

Afpunten klanten leveranciers fiches

 

Kies voor instellingen – Systeem Functies – Controle Integriteit van data

Voor Belgie 754000 – Voor Nederland 8090. Indien er een ander rekeningnummer gebruikt wordt, kunt u deze aanpassen (rode pijl). Gebruik bij voorkeur de standaardwaarde. 

Kies het gewenste boekjaar en druk vervolgens op OK.

Het grootboeknummer van de afrondingen wordt bijgewerkt.

Kies "Boekhouding", en dan "Leverancier Fiches" of "Klanten Fiches" en kies tot welke periode u wenst af te punten.

Voorbeeld van Leveranciers


Bij een saldo dat op 0 staat, maar op de afdrukfiches zichtbaar blijft (rode pijl).

Druk op het icoon "afpuntmode" (blauwe pijl).

Deelvensters afpuntmodus:

Deelvenster 1: Facturen


Afgepunte items Weergeven of verbergen

Deelvenster 2: Geboekte betalingen


Voor het afboeken betaalverschillen of kortingen

Deelvenster 3: Tabblad betalingen + Tabblad Creditnota's/Facturen


Boek betaling op factuur (rode pijl) / Lijnen afpunten (groene pijl)

Kies de gewenste lijn (blauwe pijl) die overeenkomt met het bedrag van de betaling.

Debet en credit moeten aan elkaar gelijk zijn.

Druk op het icoon "Boek betaling op factuur" (rode pijl) (voorbeeld hierboven).

voorbeeld hieronder

Via de toets ctrl + muisklik kunt u meerdere lijnen selecteren en vervolgens met het icoon lijnen afpunten (groen pijl)

Grootboekkaart van de klant/leverancier staat op 0, maar is nog op de fiches aanwezig.

Voorbeeld van een leverancier

Saldo = € 0.00 (groene pijl)

Niet verwerkte lijnen (rode pijltjes)

Verwerken van deze boeking

Saldo van deze boeking € 0.00

Selecteer de lijnen (groene pijltjes), via de toets ctrl + muisklik kunt u meerdere lijnen selecteren.

Verwerken met het icoon "Lijnen afpunten" (oranje pijl)

Voorbeeld: Factuur wegboeken met een betalingsverschil

Factuur (rode pijltjes) € 217.00

Betaling via bank (blauw pijltje) € 217.23

Resterend bedrag afboeken (groen pijltje) op rekening betaalverschillen. Hier kunnen enkel de nummers gebruikt worden die bij de Instellingen - Opties – Boekhouding – Algemeen Aankoop/verkoop in gebruik zijn.

Druk op OK (paars pijltje) om deze te verwerken.

Na het afpunten tot de gewenste periode, geen wijzigingen meer aanbrengen in de dagboeken.

Na het opvragen van een balans tot de gevraagde periode moeten de fiches tot deze periode overeenstemmen.

 
Trefwoorden:
Afpunten klanten leveranciers fiches
Laatst gewijzigd op 04-07-2011

  Home | Adsoft

© Adsoft