Stel een vraag
Hoe werkt deze helpdesk?
Overzicht van alle items
Nieuwsbrieven
Zoeken

  Home | Adsoft

Boekhouding Adcount (Starten)

 

Bij het opstarten van een Adcount boekhoudingpakket is enige kennis van boekhouding nodig. Eenmalige zaken zoals ingave van de openingbalans in periode, komen hier zeker aan te pas. Deze beschrijving is zuiver bedoeld voor nieuwe gebruikers van Adcount of voor degene die een onbekend onderdeel willen aanleren. Alle basisfunctionaliteiten voor het dagdagelijks gebruik van Adcount worden uitgebreid uitgelegd en toegelicht, alsook de te volgen procedure voor het openen van de verschillende dagboeken, de balans en de individuele rekeningen. Om u niet te overbelasten, worden hier enkel de standaardmodules uit de boekhouding uitgelegd.

Eens de nodige gegevens zijn ingebracht in het pakket, zal de gebruiker deze gegevens zeker en vast willen gebruiken en beheren. Bij deze informatie wordt uitsluitend de nadruk gelegd op de verwerking en het verdere gebruik van de bestaande gegevens. Natuurlijk worden de basis Adcount wel even opnieuw opgefrist, maar hier wordt niet te lang meer bij stilgestaan. Enkele onderwerpen zullen zijn, gevorderde functies in basisdocumenten (Export interne gegevens, vaste bewerkingen, verwerking van de gegevens,...), klantenlijsten en klantgegevens, leverancierslijsten en leveranciersgegevens, uitgebreide dag of periode verwerking, diverse betalingen, betalingsopdrachten en veel meer.

 
Trefwoorden:
Beginnen met boekhouding Adcount07
Laatst gewijzigd op 06-07-2011

  Home | Adsoft

© Adsoft